about us

گروه هنری دیده
یک گروه متخصص و متعهد

برگزار کننده نشستهای تخصصی، کارگاه، نمایشگاه داخلی و خارجی

با متخصصین رشته های هنری در خدمت شما هستیم برای انجام پروژه های مختلف هنری